Για το βιβλίο οποίο υπάρχει μόνο πιά στα αγγλικά και στα γερμανικά παρακαλώ να κοιτάξτε στην αγγλικλή η γερμανική

εκδοχή της σελίδας μας στο shop !

 

  https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=114x114:mode=crop:format=jpg/path/s09bb91fd4e003238/image/i37f59ca278e4ef31/version/1428659212/image.jpg